Blwyddyn 4

Croeso i Flwyddyn 4 

Miss Williams, Mrs Bevan a Mrs Williams sydd yn y dosbarth gyda ni eleni. Rydyn ni wrth ein boddau yn dysgu llawer o bethau newydd gyda’n gilydd.

Eleni, ein thema gyntaf ni yw Hedfan Fyny Fry.  Rydym yn edrych ymlaen yn fawr iawn i ddysgu mwy am bethau a phobl sy’n hedfan.

Rydyn ni’n gwneud ymarfer corff ar Ddydd Llun a Dydd Iau.

Rydyn ni’n edrych ymlaen at flwyddyn gwerth chweil.

Dogfennau Defnyddiol

Gwefannau Defnyddiol