Cyfarfod Gwybodaeth Bl1-5

  • Dyddiad & Amser / Date & Time:
    • Medi 9, 2019
    • 3:00 pm i 3:30 pm

Rhieni a Gwarchodwyr o Flwyddyn 1 hyd Flwyddyn 5, dewch i gyfarfod athrawon eich plant a chlywed am y flwyddyn sydd o’u blaenau.