Gwasanaeth Drysau Agored

  • Dyddiad & Amser / Date & Time:
    • Medi 18, 2019
    • 9:30 am i 11:00 am

Yn flynyddol, rydym yn croesawu’r gymuned i fwynhau gyda ni yn yr ysgol fel rhan o weithgarwch gweithgareddau Drysau Agored Llandaf.  Mae croeso i chi ymuno gyda ni i fwynhau gwasanaeth, i fynd ar daith o amgylch yr ysgol ac i sgwrsio dros baned gyda ni!

Dewch yn llu!