Profion Cenedlaethol (Bl2 -6)

  • Dyddiad & Amser / Date & Time:
    • Mai 2 - 9, 2018
    • 9yb
  • Man Cyfarfod / Venue:

    Dosbarthiadau

Bydd disgyblion blwyddyn 2 i 6 yn sefyll profion Llythrennedd a Rhifedd yn ystod y cyfnod hwn. Mae presenoldeb yn holl bwysig.