Awr Aur

Yn Ystod y Dydd

Dydd Mercher

Dyma glwb sydd yn digwydd yn ystod y dydd.  Mae’r disgyblion yn cael dewis pa glybiau hoffen nhw fod yn rhan ohonyn nhw yn ystod y tymor.  Yn y ystod y sesiynau yma, mae’r disgyblion wedi eu cymysgu o ran oedran – mae pawb wrth eu boddau yn cydweithio boed yn bedair oed neu un ar ddeg.

Clwb Carioci

Clwb Cemeg

Clwb Gwgl

Clwb Lliwio

Clwb Natur

Clwb Creu Ap

Clwb Celf

Clwb Gemwaith

Clwb Cardiau

Clwb Ffitrwydd

Clwb Gwnïo