Cymdeithas Rhieni ac Athrawon Pencae

Cyflwyniad

Rôl y Gymdeithas Rhieni ac Athrawon yw annog cysylltiadau agosach rhwng y cartref a’r ysgol. Mae’r gymdeithas hefyd yn codi arian ar gyfer yr ysgol. Gallwch hefyd gefnogi’r ysgol tra’n siopa heb wario ceiniog yn ychwanegol.

Cofrestrwch drwy https://www.easyfundraising.org.uk/causes/ysgolpencae/?q=ysgol%20pencae&cat=cause-autosuggest

Wrth siopa drwy ddolen Easyfundraising mae’r ysgol yn gwneud arian. Mae’n hawdd i gofrestru, ac ond yn cymryd 2 funud o’ch amser. Mae hefyd yn bosib ei ddefnyddio mewn rhai siopau ar y stryd fawr os ydych yn cofrestru eich cerdyn banc gyda nhw.

Dyma rhai o’r siopau sydd yn defnyddio Easyfundraising: Amazon, eBay, Thomson, Thomas Cook, Booking.com, Tesco, Asda, Sainsburys, Waitrose, Confused.com, John Lewis Insurance. Cofrestrwch nawr!

Aelodau

Dewch i gyfarfod aelodau’r gymdeithas…

Y Cyfarfod nesaf...

Cadeirydd

Joe Wells

Is-Gadeirydd

Ian Derrick

Ysgrifennydd

Maggie Davies

Trysorydd

Robert Jones

Cynrychiolwyr Dosbarth Derbyn

Rhian Williams

Tanya Hermann

Cynrychiolwyr Blwyddyn 1

Sioned Lewis

Emily Kingman

Sophia Mico

Cynrychiolwyr Blwyddyn 2

Catrin Champion

Marie Nichols

Cynrychiolwyr Blwyddyn 3

Joanna Blomfield

Anna Clode

Cynrychiolwyr Blwyddyn 4

Elen Derrick

Catrin Williams

Cynrychiolwyr Blwyddyn 5

Haleh Tozer

Dan Davies

Lynn Bunch

Cynrychiolwyr Blwyddyn 6

Elen Owen

Beth Webb

Sioned Dafydd

Munudau o gyfarfodydd blaenorol