Cymdeithas Rhieni ac Athrawon Pencae

Cyflwyniad

Rôl y Gymdeithas Rhieni ac Athrawon yw annog cysylltiadau agosach rhwng y cartref a’r ysgol. Mae’r gymdeithas hefyd yn codi arian ar gyfer yr ysgol. Gallwch hefyd gefnogi’r ysgol tra’n siopa heb wario ceiniog yn ychwanegol.

Cofrestrwch drwy https://www.easyfundraising.org.uk/causes/ysgolpencae/?q=ysgol%20pencae&cat=cause-autosuggest Wrth siopa drwy ddolen Easyfundraising mae’r ysgol yn gwneud arian. Mae’n hawdd i gofrestru, ac ond yn cymryd 2 funud o’ch amser. Mae hefyd yn bosib ei ddefnyddio mewn rhai siopau ar y stryd fawr os ydych yn cofrestru eich cerdyn banc gyda nhw. Dyma rhai o’r siopau sydd yn defnyddio Easyfundraising: Amazon, eBay, Thomson, Thomas Cook, Booking.com, Tesco, Asda, Sainsburys, Waitrose, Confused.com, John Lewis Insurance. Cofrestrwch nawr!

Y Cyfarfod nesaf...

Cofnodion o gyfarfodydd blaenorol

Aelodau

Cadeirydd

Geraint Hampson-Jones

Is-Gadeirydd

Rhian Williams

Ysgrifennydd

Rhian Elin Williams

Trysorydd

Andrew Champion

Cynrychiolwyr Dosbarth Derbyn

Jenny Stock

Annie Smith

Gwenan Williams

Cynrychiolwyr Blwyddyn 1

Jo Barrington

Jess Morgan

Cynrychiolwyr Blwyddyn 2

Jen George

Kate McDonough

Libby Duff

Cynrychiolwyr Blwyddyn 3

Haf Tilsley

Gwenno Jones

Bryony Codd

Cynrychiolwyr Blwyddyn 4

Llinos Wells

Hannah Jones

Cynrychiolwyr Blwyddyn 5

Heledd Jones,

Sam Grace

Sioned Dafydd

Emma Griffiths

Cynrychiolwyr Blwyddyn 6

Catrin Williams

Elen Derrick

Sue Fitzgerald