Estyn

Pwy yw Estyn a beth yw ei rôl?

Caiff Estyn ei arwain gan Brif Arolygydd Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru, ac mae’n arolygu ansawdd a safonau. Mae Estyn yn annibynnol o Gynulliad Cenedlaethol Cymru ond yn derbyn ei cyllid gan Lywodraeth Cymru.