Llywodraethwyr

Cadeirydd

Mr Daniel Tiplady

Is-Gadeirydd

Mr Gwyn Roberts

Athrawon

Mr Richard Thomas

Miss Bethan Davies

Sylwebydd

Miss Siwan Dafydd

Staff Ategol

Mrs Marie LeBon

Cynrychiolwyr Rhieni

Mr Thomas Williams

Mr Ian Speakman

Mrs Eleri Hurley

Mr Matthew Sargent

Aelodau Cyfetholedig

Mrs Siriol Burford

Mr Edward Jones

Miss Hannah Thomas

Mrs Ceri Davies

Clerc

Mrs Faith Casalino

Munudau o gyfarfodydd blaenorol