Darpariaeth Mwy Abl a Thalentog (MATh)

Yn Ysgol Pencae rydym yn adnabod y disgyblion rheiny sydd yn perfformio yn uwch na’u hoedran ac mae gennym ni gofrestr a darpariaeth bendant ar eu cyfer.  Mae’n bwysig ‘sbarduno eu brwdfrydedd a’u hysfa i ddysgu a gwnawn hyn mewn amryfal ffyrdd o fewn yr ystafell ddosbarth ac mewn sesiynau grwpiau bach.

Yn ogystal â medrau academaidd, rydym hefyd yn ystyried talentau allgyrsiol ac rydym yn chwilio am ffyrdd o ddatblygu’r medrau yma ymhellach.

Aelodaeth NACE CYMRU

Mae’r ysgol yn aelod o NACE (Cymdeithas Genedlaethol Plant Galluog Mewn Addysg) ac felly gall unrhyw aelod o’r staff addysgu geisio cyngor swyddogion NACE a mynychu cyrsiau a chynadleddau cenedlaethol arbenigol.

Nace Challenge Award logo
PSQM award logo

Dogfennaeth

Cysylltiadau defnyddiol