Staff

Athrawon a Chymorthyddion

Dewch i gwrdd â staff yr ysgol…
Mr R Thomas
Pennaeth
Miss S Dafydd
Athrawes Blwyddyn 6
Mrs M Pritchard
Athrawes Blwyddyn 5
Mr I Williams
Athro Blwyddyn 4
Mr H Pritchard
Athro Blwyddyn 3
Miss B Davies
Athrawes Blwyddyn 2
Miss L Roberts
Athrawes Blwyddyn 1
Miss A Burnell
Athrawes Derbyn
Mrs H Hayes
Athrawes CPA
Mrs E Jones
Athrawes Arbenigol
Mrs B Reynolds
AADA
Mrs S James
Cymhorthydd Dosbarth CA2
Mrs S Williams
Cymhorthydd Dosbarth CA2
Mrs M Collins
Cymhorthydd Blwyddyn 2
Mr E Bedwyr
Cymhorthydd Blwyddyn 2
Mrs M Le Bon
Cymhorthydd Blwyddyn 1
Mrs N Evans
Cymhorthydd Derbyn
Mrs H Tate
Cymhorthydd Derbyn
Mrs S John
Cymhorthydd Derbyn

Staff Eraill

Teitl Enw
Ysgrifenyddes Mrs J Monk
Cogyddes Mrs H Love
Cogyddes Mrs A Bartlett
Arweinydd Clwb Brecwast Mrs M Davies
Goruwchwliwr Amser Cinio Mrs W Hall
Goruwchwliwr Amser Cinio Mr R Morris
Gofalwr Mr A Cooper