Staff

Athrawon a Chymorthyddion

Dewch i gwrdd â staff yr ysgol…
Mr R Carbis
Pennaeth
Miss S Dafydd
Dirprwy Bennaeth
Mrs B Parry
Arweinydd Cyfnod Sylfaen
Miss S Dafydd
Athrawes Blwyddyn 6
Mr I Williams
Athro Blwyddyn 5
Miss C WIlliams
Athrawes Blwyddyn 4
Mrs M Pritchard
Athrawes Blwyddyn 3
Mrs C Cleverley
Athrawes Blwyddyn 2
Miss A Burnell
Athrawes Blwyddyn 1
Mrs B Reynolds
AADA
Mrs H Hayes
Athrawes CPA
Mrs S James
Cymhorthydd
Mrs S Williams
Cymhorthydd
Mrs M Le Bon
Cymhorthydd
Mrs S John
Cymhorthydd
Mrs N Evans
Cymhorthydd
Mrs D Dethridge
Cymhorthydd
Mrs M Collins
Cymhorthydd
Miss Ff Rees
Cymhorthydd
Mrs C Bevan
Cymhorthydd

Staff Eraill

Teitl Enw
Ysgrifenyddes Mrs J Monk
Cogyddes Mrs H Love
Cogyddes Mrs A Bartlett
Goruchwyliwr Amser Cinio Mrs W Hall
Goruchwyliwr Amser Cinio Mr R Morris
Gofalwr Mrs A Bartlett