Croeso

Yn Ysgol Pencae rydym yn darparu amgylchfyd diogel, hapus a threfnus ble mae disgyblion yn datblygu parch at eraill, agweddau cyfrifol, hunan ddisgyblaeth, arferion gwaith da, parch at eu hamgylchfyd a balchder yn eu gwaith a’u llwyddiannau.

Rhieni...cofiwch brynu tocynnau i’r Eisteddfod bydd angen nhw er mwyn mynd mewn i’r rhagbrawf. Maen nhw’n rhatach cyn mis Mai! Parents...remember to buy tickets to the Eisteddfod- you will need them to go into the prelims. Cheaper before May!

Baner Ysgol Pencae

27 Mai - 01 Mehefin 2019 - Hanner Tymor Sulgwyn – Eisteddfod yr Urdd Caerdydd
19 Gorffenaf 2019 - Diwrnod olaf y flwyddyn academaidd