Croeso

Yn Ysgol Pencae rydym yn darparu amgylchfyd diogel, hapus a threfnus ble mae disgyblion yn datblygu parch at eraill, agweddau cyfrifol, hunan ddisgyblaeth, arferion gwaith da, parch at eu hamgylchfyd a balchder yn eu gwaith a’u llwyddiannau.

Cyffrous🎉 Diolch Morgan am y gwahoddiad 👍 Mae Blwyddyn 1 yn edrych ynlaen yn fawr i'r parti bore fory.
Thank you Morgan for the invite to Sali Mali's birthsay party tomorrow.👍We'll be there! 🎉

Baner Ysgol Pencae

27 Mai - 01 Mehefin 2019 - Hanner Tymor Sulgwyn – Eisteddfod yr Urdd Caerdydd
19 Gorffenaf 2019 - Diwrnod olaf y flwyddyn academaidd