Croeso

Yn Ysgol Pencae rydym yn darparu amgylchfyd diogel, hapus a threfnus ble mae disgyblion yn datblygu parch at eraill, agweddau cyfrifol, hunan ddisgyblaeth, arferion gwaith da, parch at eu hamgylchfyd a balchder yn eu gwaith a’u llwyddiannau.

🥳Rieni! Archebwch docynnau i'r Parti Haf sy’n noson ffarwel i Mr Thomas @henlyfrgell
🎟️Tocynnau ar gael ar @goClasslist, yno medrwch weld pwy sydd eisoes wedi prynu rhai!
📣Ewch i'r dudalen 'Events' ac am y tro cyntaf erioed yn ein hanes cewch dalu drwy @PayPalUK 😀

Baner Ysgol Pencae

27 Mai - 01 Mehefin 2019 - Hanner Tymor Sulgwyn – Eisteddfod yr Urdd Caerdydd
19 Gorffenaf 2019 - Diwrnod olaf y flwyddyn academaidd