Croeso

Yn Ysgol Pencae rydym yn darparu amgylchfyd diogel, hapus a threfnus ble mae disgyblion yn datblygu parch at eraill, agweddau cyfrifol, hunan ddisgyblaeth, arferion gwaith da, parch at eu hamgylchfyd a balchder yn eu gwaith a’u llwyddiannau.

Bl.5 wedi mwynhau cyd-weithio i greu olwyn ffair. Diolch am y gweithdy @XLWales / Yr.5 had a great time working together to build ferris wheels. Thank you @XLWales 🎡

4
Baner Ysgol Pencae

27 Mai - 01 Mehefin 2019 - Hanner Tymor Sulgwyn – Eisteddfod yr Urdd Caerdydd
19 Gorffenaf 2019 - Diwrnod olaf y flwyddyn academaidd