Croeso

Yn Ysgol Pencae rydym yn darparu amgylchfyd diogel, hapus a threfnus ble mae disgyblion yn datblygu parch at eraill, agweddau cyfrifol, hunan ddisgyblaeth, arferion gwaith da, parch at eu hamgylchfyd a balchder yn eu gwaith a’u llwyddiannau.

Y diweddaraf o Twitter...

Baner Ysgol Pencae
16
Ionawr
  • Neuadd yr ysgol
Cyflwyniad lles disgyblion

Byddwn yn rhannu gwybodaeth am y strategaethau lles ar gyfer y disgyblion ynghyd â chyflwyniad i BenLles.

30
Ionawr
  • Ysgol Pencae
Arolygiad Estyn

Bydd arolygwyr Estyn yn arolygu Ysgol Pencae.

2
Mai
  • 9yb
  • Dosbarthiadau
Profion Cenedlaethol (Bl2 -6)

Profion Cenedlaethol Llythrennedd a Rhifedd 2018.

4
Mehefin
  • 9yb
Diwrnod DPP

Diwrnod DPP – dim ysgol i’r disgyblion.

Ionawr
30, Cyfarfod rhieni gydag arolygwyr Estyn
Chwefror
20 - 24, Hanner Tymor
Mawrth
1, Dathlu Dydd Gŵyl Dewi
4, Eisteddfod Gylch yr Urdd
6 - 17, Blwyddyn 3 yn nofio
7, Eisteddfod Ddawns
23, Eisteddfod Offerynol
25, Eisteddfod Sir yr Urdd
28 & 30, Nosweithiau Rhieni
30, Eisteddfod Cyflwyniad Dramatig
Ebrill
5 - 7, Maes y Fron - Blwyddyn 4
24, Dyddiad cau cystadlaethau celf, dylunio a thechnoleg
28, Diwrnod DPP Clwstwr Ysgol Glantaf
Mai
3 - 10, Profion Cenedlaethol
29 - Mehefin 6, Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd
Gorffennaf
Diwrnod olaf y flwyddyn