Croeso

Yn Ysgol Pencae rydym yn darparu amgylchfyd diogel, hapus a threfnus ble mae disgyblion yn datblygu parch at eraill, agweddau cyfrifol, hunan ddisgyblaeth, arferion gwaith da, parch at eu hamgylchfyd a balchder yn eu gwaith a’u llwyddiannau.

Wedi 17 mlynedd o arwain yr ysgol rydym wedi ffarwelio gyda Mr Thomas. Bydd colled anferthol ar eich ôl. Diolch o waelod calon am bob dim 😘 Today we had to say goodbye to our wonderful Mr Thomas. He will be greatly missed! Pob lwc 🌟

2
Baner Ysgol Pencae

27 Mai - 01 Mehefin 2019 - Hanner Tymor Sulgwyn – Eisteddfod yr Urdd Caerdydd
19 Gorffenaf 2019 - Diwrnod olaf y flwyddyn academaidd