Croeso

Yn Ysgol Pencae rydym yn darparu amgylchfyd diogel, hapus a threfnus ble mae disgyblion yn datblygu parch at eraill, agweddau cyfrifol, hunan ddisgyblaeth, arferion gwaith da, parch at eu hamgylchfyd a balchder yn eu gwaith a’u llwyddiannau.

Y dawnswyr cefn llwyfan yn barod i berfformio yn @stdavidshall gyda @RubiconDance! The dancers are ready backstage to perform at St David’s hall. #poblwc #bl5pc

Baner Ysgol Pencae
9
Medi
  • 3:00 pm i 3:30 pm
Cyfarfod Gwybodaeth Bl1-5

Rhieni a Gwarchodwyr o Flwyddyn 1 hyd Flwyddyn 5, dewch i gyfarfod athrawon eich plant a chlywed am y flwyddyn sydd o’u blaenau.

10
Medi
  • 7:00 pm i 9:00 pm
Cyfarfod Gyffredinol CRhA

Croeso cynnes i bawb ymuno yng Nghyfarfod Gyffredinol y Gymdeithas Rieni ac Athrawon sydd yn gweithio mor galed er budd yr ysgol.  Rydym yn croesawu syniadau pawb!  Dewch yn llu!

18
Medi
  • 9:30 am i 11:00 am
Gwasanaeth Drysau Agored

Yn flynyddol, rydym yn croesawu’r gymuned i fwynhau gyda ni yn yr ysgol fel rhan o weithgarwch gweithgareddau Drysau Agored Llandaf.  Mae croeso i chi ymuno gyda ni i fwynhau gwasanaeth, i fynd ar daith o amgylch yr ysgol ac i sgwrsio dros baned gyda ni! Dewch yn llu!

27 Mai - 01 Mehefin 2019 - Hanner Tymor Sulgwyn – Eisteddfod yr Urdd Caerdydd
19 Gorffenaf 2019 - Diwrnod olaf y flwyddyn academaidd